Realizacja - dostosowanie pras do minimalnych wymagań BHP

Zakres prac obemował modernizację istniejących układów sterowania oraz wyposażenie maszyn w nowoczesne układy bezpieczeństwa:

 

automatyzacja produkcji mielec automatyka przemysłowaosłony blokujące, w tym osłony blokujące z ryglowaniem
automatyzacja procesów produkcyjnych mielec rzeszów tarnów tarnobrzegelektroczułe urządzenia ochronne – kurtyny świetlne
rzeszów automatyzacja produkcji mielecmaty i listwy krawędziowe czułe na dotyk
automatyka przemysłowa układy sterowaniaprzyciski sterowania dwuręcznego
szafy sterujące układy sterowaniaprzyciski i linki stopu awaryjnego
prefabrykacja szaf sterowniczych mielec rzeszów krakówurządzenia logiczne realizujące funkcje bezpieczeństwa

 

Maszyny wyprodukowane lub wprowadzone na polski rynek przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny spełniać minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Termin dostosowania takich maszyn do wymagań minimalnych upłynął 1 stycznia 2006 r., jednak w wielu przedsiębiorstwach nadal użytkowane są maszyny i urządzenia, które nie spełniają podstawowych wymagań bezpieczeństwa pracy. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w Twojej Firmie – powinieneś doprowadzić park maszyn do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy.