Realizacja sterowania robotem przemysłowym Hi-More

Wymiana całego układu sterowania robotem przemysłowym Hi-MORE  oraz wykonanie dedykowanego oprogramowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI.

 

Całość realizacji obejmowała:
automatyka przemysłowa tarnówwykonanie nowej szafy sterowniczej wyposażonej w sterownik PLC, nowoczesny serwo-wzmacniacz oraz wymagane obwody układu bezpieczeństwa oraz układów czujników;
automatyka przemysłowa tarnówdotykowy panel HMI do wprowadzania aktualnych danych, sterowania urządzeniem oraz monitorowania pracy robota;
automatyka przemysłowa tarnówpoprowadzenie nowego oprzewodowania do komunikacji z robotem, czujników, integracja z wtryskarką;
automatyka przemysłowa tarnówstworzenie dedykowanego oprogramowania sterującego pracą robota z trybem nauki robota poszczególnych sekwencji ruchów;
automatyka przemysłowa tarnówmożliwość sterowania oraz monitorowania pracy robota poprzez sieć internet;
automatyka przemysłowa tarnówuruchomienie i oddanie robota do użytku.