Realizacja - sterowanie kabiny lakierniczej

Realizacja kompletnego sterowania urządzeniem, które umożliwia pracę w czterech podstawowych cyklach, tzn. lakierowania, podsuszania, suszenia i schładzania. Dla każdego cyklu obowiązują odrębne nastawy temperatury procesu oraz czasu trwania procesu.

 

Części składowe układu sterowania:

automatyka przemysłowa tarnówPulpit operatora na którym znajduje się:

automatyka przemysłowa tarnówWyłącznik bezpieczeństwa – zatrzymanie awaryjne;

automatyka przemysłowa tarnówPrzycisk LAKIEROWANIE – przejście w cykl lakierowania;

automatyka przemysłowa tarnówPrzycisk PODSUSZANIE – przejście w cykl podsuszania;

automatyka przemysłowa tarnówPrzycisk SUSZENIE – przejście w cykl suszenia;

automatyka przemysłowa tarnówPrzełącznik OŚWIETLENIE STRONA LEWA – załączenie oświetlenia w kabinie po stronie lewej;

automatyka przemysłowa tarnówPrzełącznik OŚWIETLENIE STRONA PRAWA – załączenie oświetlenia w kabinie po stronie prawej;

automatyka przemysłowa tarnówPrzycisk STOP – zakończenie aktualnego cyklu pracy.