Robot przemysłowy GHS Automation - realizacja układu sterowania

Wymiana kompletnego sterowania robotem przemysłowym GHS Automation.

 

Całość realizacji obejmowała:
automatyka przemysłowa tarnówwykonanie nowej szafy sterowniczej wyposażonej w sterownik PLC oraz wymagane obwody układu bezpieczeństwa oraz układów czujników;
automatyka przemysłowa tarnówdotykowy panel HMI do wprowadzania aktualnych danych, sterowania urządzeniem oraz monitorowania pracy robota;
automatyka przemysłowa tarnówpoprowadzenie nowego oprzewodowania do komunikacji z robotem, czujników, integracja z wtryskarką;
automatyka przemysłowa tarnówstworzenie dedykowanego oprogramowania sterującego pracą robota z trybem nauki robota poszczególnych sekwencji ruchów;
automatyka przemysłowa tarnówmożliwość sterowania oraz monitorowania pracy robota poprzez sieć internet;
automatyka przemysłowa tarnówuruchomienie i oddanie robota do użytku.