Sterowanie dla linii produkcyjnej - serwopodajnik Stertech, prasa mimośrodowa, gilotyna z funkcją cięcia w locie

Sterowanie dla linii produkcyjnej - serwopodajnik, prasa mimośrodowa - nowy układ sterowania, profilarka, gilotyna z funkcją cięcia w locie (projekt urządzenia, wykonanie, sterowanie, uruchomienie. Integracja wszystkich urządzeń do pracy w linii. Całość sterowana poprzez sterowniki PLC z dedykownym naszym oprogramowaniem, obsługa, konfiguracja poprzez  panele dotykowe.