Wykonanie modernizacji mechanicznej oraz realizacja nowego układu sterowania bobiniarką (krajarka folii)

Wykonanie modernizacji mechanicznej oraz projekt i realizacja nowego układu sterowania bobiniarką (krajarka folii) opartego na sterowniku PLC oraz panelu dotykowym HMI.
Urządzenie służące do przewijania i mierzenia długości worków foliowych z możliwością perforacji oraz cięcia co określoną przez operatora odległość.