Wykonanie nowego układu sterowania prasą mimośrodową 40T

Demontaż starego układu sterowania (uszkodzonego), wykonanie nowego układu sterowania prasą mimośrodową 40T.

Zakres prac obejmował:
serwis homag bargstedt weeke biesse holzma naprawastworzenie dokumentacji elektrycznej nowego układu sterowania - projekt
serwis homag bargstedt weeke biesse holzma naprawademontaż starego  układu sterowania prasą
serwis homag bargstedt weeke biesse holzma naprawawykonanie nowego układu sterowania
serwis homag bargstedt weeke biesse holzma naprawainstalacja nowego układu sterowania
serwis homag bargstedt weeke biesse holzma naprawawykonanie dedykowanego oprogramowania (SICK FLEXI Soft) dającego możliwość wielu trybów pracy prasy:

tryb 2-ręczny
tryb nożny
tryb ustawczy
współpraca z podajnikiem
współpraca z odbierakiem

serwis homag bargstedt weeke biesse holzma naprawauruchomienie sterowania na maszynie