Zadajnik pozycji napędu obrabiarki

Wykonanie układu nadążnego napędu obrabiarki - zadawanie pozycji za pośrednictwem zadajnika enkoderowego. Oprogramowanie sterownika PLC.